Close Cookie Preference Manager
Nastavení cookies
Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny cookies" souhlasíte s ukládáním všech souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Více informací
Nezbytně nutné (vždy aktivní)
Soubory cookie potřebné k umožnění základních funkcí webových stránek.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
x
+420 776 448 853
(Po–Pá 8.00-17.00)
Pobočky
Kontakt
E-shop
Chci se poradit

Ochrana osobních údajů

1. Informace o Golden Gate

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost GOLDEN GATE CZ a.s., IČO: 24839540, se sídlem Václavské náměstí 1282/51, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 17136, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Golden Gate“).
 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které s Golden Gate uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem drahých kovů (dále jen „kupující“), (ii) osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku drahých kovů (dále jen „potenciální kupující“), (iii) uživatelů webových stránek www.goldengate.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).
 3. Golden Gate působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

 1. Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. Golden Gate zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům Golden Gate, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pro účely objednávky drahých kovů i datum narození a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, Golden Gate zpracovává e-mailovou adresu.
 2. Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. Golden Gate zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.
 3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Golden Gate za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
 4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. Golden Gate za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. Hovory uskutečněné prostřednictvím této zákaznické linky může Golden Gate s vaším souhlasem nahrávat. Golden Gate takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.
 5. Údaje o třetích osobách poskytnuté kupujícím. Golden Gate může v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, že jste byli kupujícím v rámci sjednávání kupní smlouvy v souvislosti s prodejem drahých kovů označeni jako osoby mající právo na zpětný výkup drahých kovů za příznivější výkupní cenu. V takovém případě Golden Gate zpracovává vaše jméno, příjmení a datum narození.
 6. Údaje týkající se dětí. V případech, kdy je s Golden Gate uzavírána kupní smlouva ve prospěch třetí osoby a touto třetí osobou je dítě, může Golden Gate zpracovávat i osobní údaje dětí, a to výhradně za účelem plnění smlouvy. Taková smlouva je vždy uzavírána se zákonným zástupcem dítěte. Objednávku drahých kovů, založení klientského účtu či registraci na webových stránkách pro zasílání obchodních sdělení je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.
 7. Kamerový systém. V prostorách Golden Gate, které jsou náležitě označeny, je instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

 1. Pro vyřízení objednávky drahých kovů, tj. pro splnění smlouvy mezi Golden Gate a kupujícím, využívá Golden Gate vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště anebo dodání, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Golden Gate vyřídit vaši objednávku.
 2. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá Golden Gate vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Golden Gate vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.
 3. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci Golden Gate formou obchodních sdělení využívá Golden Gate především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky drahých kovů nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám Golden Gate obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem.
 4. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci Golden Gate zpracovává Golden Gate při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Golden Gate statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá. Více informací o všech cookies, které Golden Gate používá, naleznete zde.
 5. Pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami Golden Gate a pro řešení vašich požadavků provozuje Golden Gate zákaznickou linku. Pro tento účel může Golden Gate zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Golden Gate tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku, a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak tyto údaje pro jiné účely Golden Gate nevyužívá. Hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky může Golden Gate nahrávat, vždy však pouze s vaším souhlasem.
 6. Pro zajištění uživatelské podpory využívá Golden Gate údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.
 7. K ochraně majetku Golden Gate může být v prostorách Golden Gate instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu Golden Gate na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

 1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Golden Gate můžete kdykoli zrušit, a to:
 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo
 • změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.
 1. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Golden Gate ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
 2. Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů Golden Gate zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům?

 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Golden Gate a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby v Golden Gate mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Golden Gate.
 2. Golden Gate dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Golden Gate pro účely a způsobem, které Golden Gate stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Golden Gate předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Golden Gate předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Golden Gate využívá, patří:
 • Přepravní společnosti (dodání objednaných drahých kovů);
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
 • Hotjar Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
 • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
 • SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS)
 • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
 • Programátor (správa a rozvoj informačního systému);

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

 1. Golden Gate zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Golden Gate následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 2. Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu Golden Gate uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.
 3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás Golden Gate vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.
 4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Golden Gate po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.
 5. Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna Golden Gate zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Nahrávané hovory Golden Gate zpracovává po dobu 30 dní od uskutečnění hovoru; tyto hovory Golden Gate zlikviduje rovněž v případě, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
 6. Kamerové záznamy Golden Gate uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systémem zachycen.
 7. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Golden Gate pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Golden Gate vázána.

7. Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Golden Gate a požadovat:

 1. Informace ohledně osobních údajů, které Golden Gate zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Golden Gate.
 2. Přístup k údajům, které jste poskytli Golden Gate, ať již v průběhu objednávky drahých kovů, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Golden Gate potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Golden Gate správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš klientský účet či registraci.
 4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Golden Gate zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Golden Gate nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Golden Gate vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Golden Gate k jinému subjektu, kdy Golden Gate předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Golden Gate se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

 1. Golden Gate dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Golden Gate klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Golden Gate pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Golden Gate e‑mailem na adresu info@goldengate.cz, nebo na telefonním čísle +420 776 448 853.

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Informace o cookies zde

Vracíme penězům hodnotu

Pro ochranu vašich úspor si zvolte důvěryhodného partnera s historií

28 mld.+

korun jste
s námi již
investovali

71 697

spokojených klientů

13 let

chráníme vaše úspory

61

poboček po celé ČR